Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare - Modernizare PT Freidorf prin instalarea unei unitati de cogenerarecu motor termic


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.500 RON

Castigatorul Licitatiei: DINU INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 17933/05.12.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COLTERM SA TIMISOARA
Adresa postala: STR. EPISCOP JOSEPH LONOVICI NR 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Punct(e) de contact: Departament Comercial, Tel.0256308337, In atentia: Birou Contracte, Email: [email protected], Fax: 0256430631
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare - Modernizare PT Freidorf prin instalarea unei unitati de cogenerarecu motor termic
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SC COLTERM SA Timisoara - punctul termic Freidorf
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare necesare pentru functionarea in regim de iarna si in conditii de siguranta in exploatare a grupurilor de cogenerare prin procurarea si montarea unui convertizor de frecventa pentru motorul electric care actioneaza electropompa de recirculare agent secundar, robineti fluture actionati electric si antigel
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45251220-9 - Centrala de cogenerare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12545 Denumirea: Lucrari suplimentare - Modernizare PT Freidorf prin instalarea unei unitati de cogenerarecu motor te
V.1) Data atribuirii contractului 11/21/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DINU INSTAL S.R.L.
Adresa postala: STR.PAUL IORGOVICI NR.6 BL.U8 AP.2-3, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300120, Romania, Tel.0256221336, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0256246097, Adresa internet (URL): www.dinuinstal.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel , sectia contencios administrativ si fiscal Timis
Adresa postala: P-ta Tepes Voda nr 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 305300, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Fax: 021 3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC COLTERM SA Oficiul Juridic
Adresa postala: Str Episcop Joseph Lonovici nr 4, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300092, Romania, Tel.0256 308348
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2007 08:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer