Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la investitia ?Reabilitare termica a blocului B2, pta 22 Decembrie ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
189.209 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. NIVEL CONST V&M S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 123099/02.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentarela investitia ?Reabilitare termica a blocului B2, pta 22 Decembrie ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Piatra Neamt, p-ta 22 Decembrie
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform art. 122, lit. b din OUG nr. 34/2006 : Se impune executarea urmatoarelor lucrari, Obiectul negocierii fara publicarea prealabila a unui anunt de participareNCS : - termoizolatie pereti exteriori : ladesfacerea tencuielilorexterioare (peretiexteriori) si interioare (pereti casascarii)a rezultat o cantitatemaimarede molozdeoarecegrosimeatencuielii variaintre50 si 80mm, rezultando cantitatede 311tone, iar pentruconsolidareatencuielilor atatexterioare catsiinterioares-aexecutatgrunduireaperetilor decaramidacugrundde impregnaresiconsolidarefatadei; pentrurealizareadesenuluifatadei conform proiectului de arhitectura afostnecesara banda de vopsitorie3060m;
-termoizolatie pereti casa scarii : pentruprotejareamuchiilorla placareacu rigipsaufostnecesare465 ml coltarealuminiu, bandavopsitorie375m, iar dupadesfacereatencuielilor au rezultat42, 38tonemoloz deincarcatsi transportat.-termoizolatie terasa : se suplimenteaza cu sapa deegalizareslabarmata , pentruprotejareatermosistemului deoareceterasaeste circulata.-refacere invelitoare : s-au inlocuit jgheaburile si burlanele din tabla zincata cu jgheaburi siburlanemetalice vopsiteelectrostatic 8017 ; pentru inchiderealucarnelors-a folosit policarbonat deoarece inchiderile vechi erau intr-un stadiu avansat dedegradare ; pentru montarea invelitorii este necesara rigla30x50; pentru inchiderea acoperisului in zona cosului de fum de la CT blocs-a folosit tablaplana;streasina sifrontoanele sau protejatin totalitatecu douastraturi de vopsea 8017.-inlocuire tamplarie exterioara: panourileizolantesuntnecesarelaacoperisulbalcoanelorde laultimulnivel si elementeledeimbinarepentru cuplareala90gradeatamplarieilabalcoane.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45261000-4 - Lucrari de sarpanta si de invelitori si lucrari conexe (Rev.2)
45450000-6-Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
189, 209.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6.341 Denumirea: Lucrari suplimentarela investitia ?Reabilitare termica a blocului B2, pta 22 Decembrie ?
V.1) Data atribuirii contractului 24.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. NIVEL CONST V&M S.R.L.
Adresa postala: str. Primaverii, nr. 11, Localitatea: Piatra neamt, Cod postal: 610139, Romania, Tel. +40 233235564, Email: [email protected], Fax: +40 233235564
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 189209.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 186325.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Scurt istoric- S-a publicat pe SEAP invitatia de participare nr. 267459/29.09.2010;
- Tipul de procedura: Cerere de oferta;
- Anunt de atribuire nr. 126.113/07.01.2011;
- Contractul de lucrari nr. 46.104/17.11.2010, a fost atribuit SC NIVEL CONST V&M SRL. Pretul contractului este 951.042 lei fara TVA.NR : -termoizolatie pereti exteriori- termoizolatie terasa : s-a renuntat ladesfacereaizolatieihidrofugevechi si termoizolatiepartial.(149mp)- refacereinvelitoare : jgheaburilesiburlanelezincatese inlocuiesccu jgheaburi siburlanece fac partedinaceeasicategoriecu invelitoarea respectandaceleasicantitati si nuanta 8017;
- termoizolatie pereti casa scarii- termoizolatie pereti rost interior ? se renunta la intreg devizul deoarece nu se poate lucra in casele proprietarilor ;
- inlocuire tamplarie exterioara : seinlocuiescglafuriledeplasticcucelede aluminiudeoarecenusuntdisponibileanumitedimensiunimariValoare NR = 236.142, 6 lei fara TVA => valoarea NR mai mare decat valoarea NCS
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila - art. 286 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8 ., Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.03.2012 11:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer