Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii Corectarea torentilor din BH Valea lui Piele Rea Nrgrasu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
167.364 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 120707/19.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA
Adresa postala: Directia Silvica Prahova, str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel. +40 0244594706, In atentia: Kissinger Ady, Email: [email protected], Fax: +40 0244595836
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentarela obiectivul de investitii Corectarea torentilor din BH Valea lui Piele Rea Nrgrasu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ocolul Silvic Doftana
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie lucrari suplimentare la obiectivul de investitii Corectarea torentilor din BH Valea lui Piele Rea Nrgrasu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45247200-2 - Lucrari de constructii de baraje si de structuri fixe similare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
167, 363.73RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10787 Denumirea: Lucrari suplimentarela obiectivul de investitii Corectarea torentilor din BH Valea lui Piele Rea N
V.1) Data atribuirii contractului 30.11.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248221267, Email: [email protected], Fax: 0248221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 186978.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167363.73 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Avand in vedere ca Lucrarea de corectarea torentilor din bazinul hidrografic Valea lui Piele Rea Negrasu a fost contractata in anul 2008 cu S.C. CONIZ ROMARG S.R.L.. Avand amanari de platadin cauze legislative s-au produs unele modificari de solutie tehnica. Schimbarea solutiei tehnicea determinat necesitatea suplimentarii lucrarilor. Din aceste considerentesi in conformitate cu art. 122 lit. i din OUG 34/2006 este a fost necesara achizitionarea acestor lucrari de la operatorul economic din contractul initial cu aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia Contecios Administrativ a Tribunalului Prahova
Adresa postala: str. Gheorghe Lazar, nr.6, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100031, Romania, Tel. +40 0244544781, Fax: +40 0244523265
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Directiei Silvice Prahova
Adresa postala: str.Iuliu Maniu, nr.3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100143, Romania, Tel. +40 0244594706, Fax: +40 0244595836
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.01.2012 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer