Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul Reabilitare si extindere cladiri -retea de canalizare Liceul cu progran Sportiv, cod SMIS 12233


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
424.963 RON

Castigatorul Licitatiei: CAFMIN S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118519/24.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Slatina
Adresa postala: Slatina, strada mihail Kogalnicenu nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MOANTA, Tel. 0249/439377;407002, Email: [email protected], Fax: 0249/431708;439336, Adresa internet (URL): www.primariaslatina.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentarela obiectivul Reabilitare si extindere cladiri -retea de canalizare Liceul cu progran Sportiv, cod SMIS 12233
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Slatina
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la obiectivul Reabilitare si extindere cladiri-retea de canalizare - Liceul cu Program Sportiv municipiul Slatina, cod SMIS 12233
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45262690-4-Renovare a cladirilor degradate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
424, 963RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31163 Denumirea: Reabilitare si extindere cladiri-retea de canalizare Liceul cu Program Sportiv -lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 11/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CAFMIN S.R.L.
Adresa postala: Str.Tunari, Nr. 1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230016, Romania, Tel. 0744321933, Email: [email protected], Fax: 0249431696
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 441905.97 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 424963.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contract de finantare nr.842/N/13.09.2010. Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3-?Imbunatatirea infrastructurii sociale??Domeniul major de interventie 3.4.?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
VI.2) Alte informatii
Anuntul de participare la procedura initiala este: 114172/17.01.2011; Anuntul de atribuire este: 106408/26.04.2011; Valoarea contractului initial este 3.299.395 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Olt
Adresa postala: strada Manastirii, nr.2, Slatina, judetul OLT, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230038, Romania, Tel. 0249/414989, Email: [email protected], Fax: 0249/435782
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic
Adresa postala: strada Mihail Kogalniceanu, nr.1, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230080, Romania, Tel. 0249/407004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer