Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare pe DJ 108 G: lim jud. Cluj - Cizer Crasna Varsolt


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
167.972 RON

Castigatorul Licitatiei: TRANS BITUM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 74131/14.12.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel.0260614120, Email: [email protected], Fax: 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentarepe DJ 108 G: lim jud. Cluj - Cizer Crasna Varsolt
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Lucrari suplimentarepe DJ 108 G: lim jud. Cluj - Cizer Crasna Varsolt
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere starea avansata de degradare a drumului judetean DJ 108 G: lim jud. Cluj - Cizer Crasna Varsoltsi care nu a fost cuprins in programul de reparatii si intretinere pentru asigurarea traficului in conditii de minima siguranta rutiera, se impune executarea unor lucrarisuplimentare de refacere a fundatiilorrespectiv de inlaturarea fagaselor si gropilorcare fac imposibila desfasurarea circulatiei sirepararea gropilor cu mixtura asfaltica unde este posibil .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
167, 972RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11383 Denumirea: Lucrari suplimentarepe DJ 108 G: lim jud. Cluj - Cizer Crasna Varsolt
V.1) Data atribuirii contractului 11/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRANS BITUM S.R.L.
Adresa postala: IP, NR. 265/E, Localitatea: Ip, Cod postal: 457210, Romania, Tel.0040260671717, Email: [email protected], Fax: 0040260671717
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 167992.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167972.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2009 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer