Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare ,, Proiectare si executie statie de sortare Comuna Cumpana judetul Constanta"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.358.616 RON

Castigatorul Licitatiei: SC LITORAL CONSTRUCT SA
Anunt de atribuire numarul 76397/18.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CUMPANAJUDETULCONSTANTA
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Punct(e) de contact: MARIAN IUTU, Tel.0241730788, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0241739003 int.108, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare , , Proiectare si executie statie de sortare Comuna Cumpana judetul Constanta"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Statia de sortare Comuna Cumpana
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare rezultate dinproiectarea si executia statiei de sortareconform Dispozitiilor tehnice de proiectare suplimentare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223000-6 - Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 358, 616.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11347
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11347 Denumirea: Lucrari suplimentare statie sortare Comuna Cumpana
V.1) Data atribuirii contractului 12/15/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCLITORALCONSTRUCT SA
Adresa postala: Bulevardul IC Bratianu nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241611204, Email: [email protected], Fax: 0241543052, Adresa internet (URL): www.litoral construct.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 145000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 120952.68/144000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Colectare selectiva si construirea uneistatii de sortare in Comuna Cumpana, judetul ConstantaProgram PHARE 2006 COEZIUNE ECONOMICA SI SOCIALA Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediuCod Contract: RO2006/018-147.04.01.04.01.09Cod PERSEUS: RO2006/018-147.04.01.04.01.09
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Constanta
Adresa postala: Bulevardul Tomis nr. 5, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241551345, Fax: 0241610241
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Primaria Cumpana
Adresa postala: Soseaua Constantei nr. 132, Localitatea: Cumpana, Cod postal: 907105, Romania, Tel.0241730788, Email: [email protected], Fax: 0241739003, Adresa internet (URL): www.primaria-cumpana.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.01.2010 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer