Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
141.582 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIERE: SC ELITCONSTRUCT SRL NEGRESTI & SC COREVAS SA VASLUI
Anunt de atribuire numarul 97745/16.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Centrul de Asistenta Medico-Sociala Bacesti
Adresa postala:  bacesti, jud.vaslui, Localitatea:  Bacesti, Cod postal:  737050, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Titianu, Tel. 0235458666, Email:  [email protected], Fax:  0235458666
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie publica
Activitate (activitati)
- Sanatate- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Centrul de asistenta medico-social
loc. bacesti
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare de constructie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
141, 582.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10 Denumirea: lucrari suplimentare
V.1) Data atribuirii contractului 10/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIERE: SC ELITCONSTRUCT SRL NEGRESTI & SC COREVAS SA VASLUI
Adresa postala:  STR UNIRII BL. E2 SC. B PARTER, Localitatea:  NEGRESTI, Cod postal:  735200, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 141582.24 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 141582.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 3
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire Negociere fara publicare anunt de participare pentru lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 2230/9.11.2009
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui - Sectia contencios administrativ
Adresa postala:  str. Ing. Badea Romeo nr. 13, ,Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730138, Romania, Tel. 0235 311032, Fax:  0235 312432
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2010 15:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer