Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare-913/50233-Retehnologizare,amplificare si telecontrol Statia 110/20kv Masini Grele


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.894 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 105353/06.04.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A.
Adresa postala:  Bd. Ion Mihalachenr. 41-43, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011172, Romania, Punct(e) de contact:  Directia Procurement, Tel. 021-2065082, In atentia:  Adina Tudoran, Email:  [email protected], Fax:  021-3175980, Adresa internet (URL):  www.enel.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare-913/50233-Retehnologizare, amplificare si telecontrol Statia 110/20kv Masini Grele
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: statia 110/20kv Masini Grele
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare-913/50233-Retehnologizare, amplificare si telecontrol Statia 110/20kv Masini Grele
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45315400-2 - Instalatii de inalta tensiune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 893.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 73 Denumirea: Lucrari suplimentare-913/50233-Retehnologizare, amplificare si telecontrol Statia 110/20kv Masini Gre
V.1) Data atribuirii contractului 3/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL ELECTRO PROEXIM S.R.L.
Adresa postala:  STR.CAINENI, NR.20, SECT.1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0100, Romania, Tel. 021/2225059, Email:  [email protected], Fax:  021/2225059, Adresa internet (URL):  www.gep.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 40583.78 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39893.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA COMERCIALA
Adresa postala:  Bd Unirii, nr37, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021-40 83 700, Fax:  021-313 28 15
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ENEL DISTRIBUTI MUNTENIA-Serviciul Juridic si AfaceriCorporatiste
Adresa postala:  Bd.Ion Mihalache, nr.41-43, corp B, etj3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  011172, Romania, Tel. 021313 28 15, Fax:  021-317 59 80
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2011 13:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer