Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare adaugare strat de BADPS25 in grosime de 5 cm la structura rutiera in cadrul contractului ? Modernizarea si reabiltiarea retelei de strazi urbane ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.181.215 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141046/22.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL TOPOLOVENI
Adresa postala: STR.CALEA BUCURESTI, NR.111, Localitatea: Topoloveni, Cod postal: 115500, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHITA BOTARCA, Tel. +40 248666259, Email: [email protected], Fax: +40 248666469
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare adaugare strat de BADPS25 in grosime de 5 cm la structura rutiera in cadrul contractului? Modernizarea si reabiltiarea retelei de strazi urbane ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Topoloveni, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executantul se obliga sa execute lucrari suplimentare ce constatu in adaugarea unui strat de BADPS25 in grosime de 5 cm la structura rutiera in cadrul contractului ? Modernizarea si reabilitarea retelei de strazi urbane in orasul Topoloveni ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233142-6 - Lucrari de reparare a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 181, 215.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 127754
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7455 Denumirea: Act aditional nr.2 la contract nr. 264/12.01.2012-lucrari suplimentare adaugare strat BDAPS25
V.1) Data atribuirii contractului 18.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TRUST ARGES S.R.L.
Adresa postala: Str. Fratii Golesti, nr. 101-103, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel. +40 0248208520, Email: [email protected], Fax: +40 0248208515
SC STRACO GRUP SRL
Adresa postala: Bulevardul Timisoara nr.9A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061328, Romania, Tel. +40214247020, Email: [email protected], Fax: +40214247022
NORDCO S.A.
Adresa postala: STR.DEPOZITELOR NR.10, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110138, Romania, Tel. 0248627300, Email: [email protected], Fax: 0248627299
ENERGO PREST COMPANY S.R.L.
Adresa postala: Str.Aleea Tinutul Herta nr.2, zona B, corp B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110014, Romania, Tel. 0248223295, Email: [email protected], Fax: 0248223295
CONI SRL
Adresa postala: Strada Principala nr. 238, Localitatea: Manesti, Cod postal: 2000, Romania, Tel. +40244531283, Email: [email protected], Fax: +40244598189
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1200002.51 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1181215.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 - Axa prioritara 2 - Domeniul Major de Interventie 2.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2013 09:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer