Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare aferente contractului avand ca obiect Reabilitarea cladirii Casa Armatei si pregatirea ei pentru centru recreational orasenesc Lipova, judetul Arad - executie sistem prindere tavan fals


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
14.942 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TCS&CT SRL
Anunt de atribuire numarul 137590/19.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Lipova
Adresa postala: str.N BALCESCU, nr.26, Localitatea: Lipova, Cod postal: 315400, Romania, Punct(e) de contact: Paul Dobrescu, Tel. +40 257561133, In atentia: Paul Dobrescu, Email: [email protected], Fax: +40 257561133
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare aferente contractului avand ca obiect Reabilitarea cladirii Casa Armatei si pregatirea ei pentru centru recreational orasenesc Lipova, judetul Arad - executie sistem prindere tavan fals
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cladirea Casa Armatei, Str. Bugariu, localitatea Lipova, judetul Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrarile suplimentare ce urmeaza a fi executate sunt cele precizate/detaliate in Documentatia tehnica si Dispozitia de santier nr. 03/18.02.2013, anexe la documentatia descriptiva.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
14, 942.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
6343/27.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7142 Denumirea: executie lucrari suplimentare la contractul "Reabilitarea Cladirii Casa Armatei - Lipova"
V.1) Data atribuirii contractului 17.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TCS&CT SRL
Adresa postala: Str. Banu Maracine, nr. 22, bl. 1D, ap.19, judetul Arad, Localitatea: Arad, Cod postal: 310150, Romania, Tel. 0721411260, Email: [email protected], Fax: 0357809965
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14942.33 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14942.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational regional 2007-2013
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoles nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Lipova
Adresa postala: str. N. Balcescu, nr. 26, judetul Arad, Localitatea: Lipova, Cod postal: 315400, Romania, Tel. +40 257561133, Email: [email protected], Fax: +40 257561067, Adresa internet (URL): www.primarialipova.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2013 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer