Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare aferente contractului nr. 4600005236_Modernizare retele de distributie gaze naturale(conducte si bransamente) in Municipiul Cluj Napoca; Reintregirea instalatiilor de utilizare in Municipiul Cluj Napoca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
233.348 RON

Castigatorul Licitatiei: INSPET S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 137779/26.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Departament Achizitii Retea, Tel. +40 0365403675, In atentia: Mariana Fisca, Email: [email protected], Fax: +40 0365403693
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare aferente contractului nr. 4600005236_Modernizare retele de distributie gaze naturale(conducte si bransamente) in Municipiul Cluj Napoca; Reintregirea instalatiilor de utilizare in Municipiul Cluj Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Cluj Napoca.
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare aferente contractului nr.4600005236_Modernizare retele de distributie gaze naturale(conducte si bransamente) in Municipiul Cluj Napoca; Reintregirea instalatiilor de utilizare in Municipiul Cluj Napoca
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231112-3 - Instalare de retea de conducte (Rev.2)
45231100-6-Lucrari generale de constructii de conducte (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
233, 347.83RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 134028
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act aditional nr.2 Denumirea: Lucrari suplim.ctr4600005236_Modernizare retele de distributie gaze Cluj Napoca, Reintregire inst.
V.1) Data atribuirii contractului 05.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala: Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100558, Romania, Tel. +40 722673733, Email: [email protected], Fax: +40 244512167, Adresa internet (URL): WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240731.14 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 233347.83 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sursa de finantare: fonduri proprii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Mures - Sectia Comerciala
Adresa postala: Str. Bolyai nr. 1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540064, Romania, Tel. +40 265262620, Email: [email protected], Fax: +40 265262620
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departament Juridic din cadrul E.ON Gaz Distributie SA
Adresa postala: Piata Trandafirilor, nr 21 , B 63, Localitatea: Tirgu Mures, Cod postal: 540067, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected], Fax: +40 365403693
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.06.2013 15:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer