Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare aferente contractului ?Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 208 G km 30+238-57+251 Hanu Ancutei-Girov, judetul Neamt?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
524.066 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VEGA 93 SRL
Anunt de atribuire numarul 140597/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Neamt
Adresa postala: Str. Alexandru Cel Bun Nr.27, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610004, Romania, Punct(e) de contact: Mihail POPESCU, Tel. +40 0233212890, Email: [email protected], Fax: +40 0233211569, Adresa internet (URL): www.cjneamt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare aferente contractului ?Reabilitarea simodernizarea drumului judetean DJ 208 G km 30+238-57+251 Hanu Ancutei-Girov, judetul Neamt?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 208 G km 30+238-57+251 Hanu Ancutei-Girov, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare aferente contractului ?Reabilitarea simodernizarea drumului judetean DJ 208 G km 30+238-57+251 Hanu Ancutei-Girov, judetul Neamt?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
524, 066RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 125553
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S130-215737din09.07.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11082 Denumirea: Lucrari suplimentare?Reabilitarea simodernizarea drumului judetean DJ 208 G km 30+238-57+251 Hanu
V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VEGA 93 SRL
Adresa postala: Str.Siderurgistilor, nr.7, Tronson 4, Localitatea: Galati, Cod postal: 843200, Romania, Tel. +40 0236473105, Fax: +40 0236473105
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 524193.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 524066.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): -Programul Operational Regional 2007-2013 (POR 2007 - 2013);
- Fondurile Structurale ale Uniunii Europene - Fondul European pentru Dezvoltare Regionala (FEDR)SMIS 1016
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 09:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer