Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare aferente obiectivului "Infiintarea retelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
142.242 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSTRUROM S.A.
Anunt de atribuire numarul 140629/04.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BAIA MARE
Adresa postala: Gheorghe Sincai 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii, Concesiuni, Tel. +40 262211001, In atentia: Serviciul Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 262212171, Adresa internet (URL): www.baiamare.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare aferente obiectivului "Infiintarea retelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Tronsonul de drum forestier Sonioca - Valea Rosie, care deserveste padurea administrata de Municipiul Baia Mare; judet Maramures
Codul NUTS: RO114 - Maramures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare aferente obiectivului "Infiintarea retelei de drumuri forestiere a Municipiului Baia Mare".
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233123-7 - Lucrari de constructii de drumuri secundare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
142, 242.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 283254
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
26 / 2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21522 Denumirea: Lucrari suplimentare aferente obiectivului Infiintarea retelei de drumuri forestiere a Mun. B M
V.1) Data atribuirii contractului 20.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSTRUROM S.A.
Adresa postala: STR. MINERILOR, NR. 16, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430322, Romania, Tel. +40 0362401396, Email: [email protected], Fax: +40 0362401397
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 142242.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat cu fonduri nerambursabile de Uniunea Europeana si Guvernului Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala Romania, Masura 125b "Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii", conform Contractul de finantare nr. C125b011062600003/09.12.2010.
VI.2) Alte informatii
Potrivit motivatiilor exprimate in Memoriul Justificativ intocmit de proiectatul lucrarii, suplimentarea lucrarilor a devenit necesara deoarece in zona tronsonului de drum forestier Sonioca - Valea Rosie, (in executie) a avut loc o alunecare de teren a versantului, ca urmare a umiditatii excesive si a precipitatiilor abundente cazute in perioada 20.05-26.05.2013. Deoarece efectele alunecarii de teren au afectat lucrarile de executie, pentru inlaturarea efectului de alunecare produs si a opririi continuarii acestuia au fost necesare lucrari suplimentare de consolidare a versantului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Instanta de Contencios Administrativ si Fiscal de pe langa Tribunalul Judetean Maramures - Sectia Comerciala de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 2A, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430264, Romania, Tel. +40 262218235, Email: [email protected], Fax: +40 262218209, Adresa internet (URL): www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Baia Mare ? Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: Str. Gheorghe Sincai nr. 37, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel. +40 262211001, Fax: +40 262212332, Adresa internet (URL): www.baiamare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2013 16:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer