Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare ca urmare a actualizarii devizului de catre proiectant


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.301.301 RON

Castigatorul Licitatiei: B.M.G. BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 102678/22.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta
Adresa postala:  str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900665, Romania, Punct(e) de contact:  Ciprian Calut, Tel. 0241480851, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0241694137, Adresa internet (URL):  http: //www.dgaspc-ct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare ca urmare a actualizarii devizului de catre proiectant
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Alunis, nr. 4, Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare ca urmare a actualizarii devizului de catre proiectant
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211200-1 - Lucrari de constructii de adaposturi sociale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 301, 301.23RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: lucrari suplimentare ca urmare a actualizarii devizului de catre proiectant
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
B.M.G. BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala:  Str.George Cosbuc, nr.1, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900326, Romania, Tel. 0241/625532, Email:  [email protected], Fax:  0241/625532
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1301301.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Dezvoltarea centrului de primire a copilului in regim de urgenta prin extinderea cu un modul destinat primirii in regim de urgenta a mamei si copilului", proiect finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvolatare Regionala, cod SMIS 3521
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta - sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Traian nr. 23, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900006, Romania, Tel. 0241551345, Fax:  0241610241
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala:  Decebal, nr. 22, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900665, Romania, Tel. 0241.480.864, Fax:  0241.694.137
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2011 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer