Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare contract:Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Giurgiu ? Slobozia ? Lot 1?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.842.641 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL FLUID S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 119687/21.12.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA SERVICE SA
Adresa postala: STR. UZINEI, NR.2, GIURGIU, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 08062, Romania, Punct(e) de contact: VIOLETA MIHAELA NAITA, Tel. 0731551631, Email: [email protected], Fax: 0246212227, Adresa internet (URL): www.apagiurgiu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-Licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare contract: Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie si a sistemului de canalizare inclusiv statii de pompare in aglomerarea Giurgiu ? Slobozia ? Lot 1?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Giurgiu
Codul NUTS: RO314 - Giurgiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la lucrari de canalizare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 842, 640.85RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6 Denumirea: Lucrari suplimentare la contract nr.14/14.09.2009
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL FLUID S.A.
Adresa postala: Cutitul de Argint , nr. 14, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040558, Romania, Tel. 0213370078, Email: [email protected], Fax: 0213370078, Adresa internet (URL): www.generalfluid.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1844018.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1842640.85 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu - Axa 1;Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Giurgiu
VI.2) Alte informatii
Atribuirea s-a facut la contractul initial nr.14/14.09.2009, valoare 27.596.814, 72 ron, ofertantului General Fluid in asociere cu Energoconstructia-Filiala Bucuresti, leader- General Fluid.Nr.anunt de participare 77173/12.05.2009.Nr.anunt de atribuire contract initial 68652/19.09.2009(nr.JO 209/S91-131462/13.05.2009)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Giurgiu
Adresa postala: Str.Episcopiei, nr.13, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 080015, Romania, Tel. 0246217492, Email: [email protected], Fax: 0246217492
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul SC APA SERVICE SA
Adresa postala: str.Uzinei, nr.2, Localitatea: Giurgiu, Cod postal: 08062, Romania, Tel. 0246212227, Email: [email protected], Fax: 0246212227, Adresa internet (URL): www.apagiurgiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2011 11:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer