Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare de montaj conducte de apa, canalizare si echipamente in cadrul contractului nr.6/03.06.2010 : " Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei si de canalizare menejera in orasele Agnita si Dumbraveni " din cadrul proiectu


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.097.258 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea dintre S.C HIDROCONSTRUCTIA S.A. Bucuresti, S.C. DAFORA S.A. Medias si S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. Medias, prin lider asociere S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - Bucuresti
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 118596/28.11.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Punct(e) de contact: VASILE DINCA, Tel. 0269.841.426, Email: [email protected], Fax: 0269834270
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare de montaj conducte de apa, canalizare si echipamente in cadrul contractului nr.6/03.06.2010 : " Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei si de canalizare menejera in orasele Agnita si Dumbraveni " din cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu, Romania "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasele Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractarea conform art. 252 lit. j din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare a unor lucrari suplimentare de montaj conducte de apa, canalizare si echipamente in cadrul contractului nr.6/03.06.2010 : " Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei si de canalizare menejera in orasele Agnita si Dumbraveni " din cadrul proiectului "Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, jud. Sibiu, Romania "
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 097, 257.66RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S3-003084din06.01.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act Aditional nr.3 Denumirea: Lucrari suplimentare de montaj conducte de apa, canaliyare si echipamente in cadrul contractului nr.
V.1) Data atribuirii contractului 11/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea dintre S.C HIDROCONSTRUCTIA S.A. Bucuresti, S.C. DAFORA S.A. Medias si S.C. FLOWTEX TECHNOLOGY S.A. Medias, prin lider asociere S.C. HIDROCONSTRUCTIA S.A. - Bucuresti
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr.103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 021/2081426//021/2081400, Email: [email protected], Fax: 021/2081401//021/3175203, Adresa internet (URL): www. hidroconstructia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4518106.26 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4097257.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul face parte din Programul Operational Sectorial de mediu, Axa Prioritara 1- "Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata" si este finantat din fonduri comunitare , astfel : - Fonduri Comunitare (Fondul de coeziune) 80, 77 %, Co-finantare nationala, locala si contributie a Autoritatii Contractante - 19, 23 %.
VI.2) Alte informatii
Procedura anterioara a fost initiata prin publicare anuntului de participare -SEAP nr. 92818/05.01.2010.Procedura anterioara a fost atribuita prin publicarea anuntului de atribuire -SEAP nr. 85979/22.06.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Sibiu
Adresa postala: B-dul Victoriei, nr.11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. - Medias
Adresa postala: Str. gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. 0269/841426, Email: [email protected], Fax: 0269/834270, Adresa internet (URL): www. apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2011 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer