Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare de natura diverse si neprevazute la obiectivul de investitii " Modernizare si reabilitare drum forestier 153D Izvorul Dragos, judetul Maramures"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
106.463 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CONREP SA
Anunt de atribuire numarul 43461/07.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOISEI (CONSILIUL LOCAL MOISEI)
Adresa postala: STR.PRINCIPALA, NR. 1300, JUD. MARAMURES, Localitatea: Moisei, Cod postal: 437195, Romania, Punct(e) de contact: TOADER STETCU, Tel.0262347601, Email: [email protected], Fax: 0262347979
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare de natura diverse si neprevazute la obiectivul de investitii " Modernizare si reabilitare drum forestier 153D Izvorul Dragos, judetul Maramures"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: loc. Moisei, jud. Maramures.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
4 podete (1 podet tubular D=800mm, 1 podet tubular D=400mm si 2 podete monolitice) si 4 gabioane pentru aparari de mal pe o lungime totala de 108 m.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
106, 463.09RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3012 Denumirea: Lucrari suplimentare de natura diverse si neprevazute privind drumul forestier 153D- Izvorul Dragos
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONREP SA
Adresa postala: STR. MIORITEI NR. 4, Localitatea: VISEU DE SUS, Cod postal: 437195, Romania, Tel.0262353100, Email: [email protected], Fax: 0262353100
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 116500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 106463.09 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul SAPARD
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL PENTRU SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Moisei
Adresa postala: loc. Moisei nr. 1300, Localitatea: Moisei, Cod postal: 437193, Romania, Tel.0262347601, Email: [email protected], Fax: 0262347979
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2008 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer