Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I - IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.362 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIZO SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 98892/06.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Palanca (Consiliul Local Palanca)
Adresa postala:  com. Palanca, Localitatea:  Palanca, Cod postal:  607390, Romania, Punct(e) de contact:  Adrian Palistan, Tel. 0234385003, Email:  [email protected], Fax:  0234385003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I - IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Palanca, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I - IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 362.12RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Act aditional la contractul nr. 16/630 din 14.07.2010
V.1) Data atribuirii contractului 9/21/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIZO SERV S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufårului, Nr 7, Bl.7, Sc.C, Ap.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600063, Romania, Tel. 0234519517, Email:  [email protected], Fax:  0234519510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32923.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31362.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Domeniul Major de Interventie 3.4
VI.2) Alte informatii
Anuntul de participare nr. 246779 din 09.04.2010.Anuntul de atribuire nr. 113695 din 20.07.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, 0234513678, Email:  [email protected], Fax:  0234514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234513296, 0234513678, Email:  [email protected], Fax:  0234514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Palanca
Adresa postala:  localitatea Palanca, com. Palanca, jud. Bacau, Localitatea:  Palanca, Cod postal:  607390, Romania, Tel. 0234385003, Email:  [email protected], Fax:  0234385003, Adresa internet (URL):  www.comunapalanca.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.01.2011 08:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer