Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.357 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIZO SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 104520/26.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Palanca (Consiliul Local Palanca)
Adresa postala:  com. Palanca, Localitatea:  Palanca, Cod postal:  607390, Romania, Punct(e) de contact:  Adrian Palistan, Tel. 0234385003, Email:  [email protected], Fax:  0234385003
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Palanca, judetul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare in cadrul contractului de lucrari nr. 16/630 din 14.07.2010: Extindere, reabilitare si modernizare Scoala cu clasele I-IV Lunca Ciughes, comuna Palanca, Bacau
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214220-8 - Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 356.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5914 Denumirea: Act aditional la contractului nr. 16/630 din 14.07.2010
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIZO SERV S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufårului, Nr 7, Bl.7, Sc.C, Ap.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600063, Romania, Tel. 0234519517, Email:  [email protected], Fax:  0234519510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41794.50 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29356.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Domeniul Major de Interventie 3.4
VI.2) Alte informatii
Anuntul de atribuire nr. 113695 din 20.07.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau
Adresa postala:  Str.Cuza Voda nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234/207604, Email:  [email protected], Fax:  0234/207601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bacau
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234/207604, Email:  [email protected], Fax:  0234/207601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Palanca
Adresa postala:  localitatea Palanca, comuna Palanca, jud. Bacau, Localitatea:  Palanca, Cod postal:  607390, Romania, Tel. 0234385003, Email:  [email protected], Fax:  0234385003, Adresa internet (URL):  www.comunapalanca.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.03.2011 08:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer