Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare in cadrul proiectului "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
272.705 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA - SC CORAL SRL
Anunt de atribuire numarul 125714/20.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Toma Veronica, Tel. +40 251408214, In atentia: Toma Veronica, Serviciul Dezvoltare Regionala, Proiecte cu Finantare Internationala, Email: [email protected], Fax: +40 251408245, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare in cadrul proiectului "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Craiova, Str. Unirii nr.15, Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare in cadrul proiectului "Consolidare-restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova", lucrari de ancorare pentru rigidizare si fixare ornamente din sala oglinzilor si holul de onoare si restaurarea acestor elemente decorative
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212313-3 - Lucrari de constructii de muzee (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
272, 705.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 42 Denumirea: Lucrari suplimentare proiect "Consolidare, Restaurare Palatul Jean Mihail-Muzeul de Arta Craiova"
V.1) Data atribuirii contractului 14.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA - SC CORAL SRL
Adresa postala: Soseaua Alexandriei, nr.152, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051543, Romania, Tel. +40 213172333, Fax: +40 213172325
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 797000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 272705.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Sursa de finantare - Buget local
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj - Sectia Comerciala
Adresa postala: STR.BRESTEI NR.12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200532 , ,Romania, Tel. +40 251414060, Fax: +40 251416206
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: Calea Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel. +40 251408213, Fax: +40 251408213
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.06.2012 09:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer