Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la acordul contractual nr. 8615/11.03.2010 pt executia lucrarilor pt ob. "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare Sector 2 lot 1, Zona Ion Creanga, 6 strazi"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
688.300 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA formata din SC MAXIM CONSTRUCT ART SRL & SC DANTON CONSTRUCT SRL , lider SC MAXIM CONSTRUCT ART SRL
Anunt de atribuire numarul 130449/08.11.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA MINCU, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la acordul contractual nr. 8615/11.03.2010 pt executia lucrarilor pt ob. "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare Sector 2 lot 1, Zona Ion Creanga, 6 strazi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona Ion Creanga, 6 strazi, Sector 2, Lot 1, Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari deexecutie?Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major in servicii de alimentare cu apa si canalizare sector 2 ?lot 1 ?zona Ion Creanga (6 strazi) ?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45332000-3 - Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
688, 300.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 866 Denumirea: Reab zonelor urb cu deficit major in serv de alimen cu apa si canaliz S2, 6 Strazi, zona Ion Creanga
V.1) Data atribuirii contractului 15.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA formata dinSC MAXIM CONSTRUCT ART SRL & SC DANTON CONSTRUCT SRL , lider SC MAXIM CONSTRUCT ART SRL
Adresa postala: Bdul Timisoara, nr.65, bl.D44, sc.C, ap.33, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061321, Romania, Tel. +40 213171060, Fax: +40 213171060
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 691554.57 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 688300.04 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA a -VI -a COMERCIALA
Adresa postala: Bdul Unirii, nr. 37, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridic P.M.B.
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et.13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055500
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2012 11:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer