Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare la Amenajare Centru Social Speranta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
136.967 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. UNIPLAST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 33514/09.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel.0233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice- Ordine si siguranta publica- Constructii si amenajari teritoriale- Protectie sociala- Recreere, cultura si religie- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare la Amenajare Centru Social Speranta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: cartier Speranta , Piatra Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
pe parcursul derularii contractului nr. 32.798/14.06.2007 au intervenit urmatoarele situatii : necesitatea amenajarii unui spatiu pentru Politia Comunitara, renuntarea la realizarea pardoselii de gresie pe o suprafata de 351, 38 mp. si plinta gresie 153, 86 ml.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
136, 967RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
durata executie
20%
Descriere:
3.
garantie lucrare
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 27247 Denumirea: lucrari suplimentare la Amenajare Centru Social Speranta
V.1) Data atribuirii contractului 6/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. UNIPLAST S.R.L.
Adresa postala: B-DUL DECEBAL, NR. 15, BLOC C1, PARTER, Localitatea: PIATRA NEAMT, Cod postal: 610033, Romania, Tel.0233/224852, Fax: 0233/224852
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 136967.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 136966.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiei
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 / 310.46.41, Fax: 021 / 310.46.42, Adresa internet (URL): [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala: str. Cuza Voda , nr. 1 Bacau6002740234/513296 0234/514275, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel.0234/513296, Fax: 0234/514275
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria P. Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 8 , ,Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610010, Romania, Tel.0233 / 218991, int 224, Fax: 0233 / 215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.06.2008 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer