Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contract nr.50/2006 Achizitie si montat transformatori masura marimi electrice aferenti TG3 si TG5 si TG6


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.412 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ELECTRICA SERV SA, SISE Muntenia Nord, AISE Galati
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 4044/20.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Punct(e) de contact: Sebastian-Cosmin Sava, Tel.0336/501011, In atentia: Birou Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0236/448275
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contract nr.50/2006 Achizitie si montat transformatori masura marimi electrice aferenti TG3 si TG5 si TG6
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: sediul S.C.ELECTROCENTRALE GALATI S.A
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la contract nr.50/2006 Achizitie si montat transformatori masura marimi electrice aferenti TG3 si TG5 si TG6
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50532200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a transformatoarelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 412.18RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 50.2 Denumirea: Lucrari supl. la ctr. 50/2006 Achizitie si montat transformatori masura marimi electrice"
V.1) Data atribuirii contractului 5/25/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ELECTRICA SERV SA, SISE Muntenia Nord, AISE Galati
Adresa postala: str. Marasesti nr. 44, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100024, Romania, Tel.0244/405501
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2412.18 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2412.18 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati - Sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ELECTROCENTRALE GALATI SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Tel.0336/501011, Email: [email protected], Fax: 0236/448275
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2007 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer