Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - «Lucrari suplimentare la contractul de executie lucrari Construire punte pietonala Catina si podete Valea Catinei si Corbu, comuna Catina, judetul Buzau»


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
571.818 RON

Castigatorul Licitatiei: PRODFOR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 40928/13.09.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Catina (Primaria comunei Catina)
Adresa postala: comuna Catina, judetul Buzau, Localitatea: Catina, Cod postal: 127145, Romania, Punct(e) de contact: GHEORGHE RADU, Tel.0238/524430, Email: [email protected], Fax: 0238/524430
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
«Lucrari suplimentare la contractul de executie lucrari Construire punte pietonala Catina si podete Valea Catinei si Corbu, comuna Catina, judetul Buzau»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: satele Catina, Valea Catinei si Corbu, comuna Catina, judetul Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de construire punte pietonala si podete
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221113-7 - Lucrari de constructii de pasarele pentru pietoni (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
571, 818.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2703 Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul de executie lucrari Construire punte pietonala Catina si podete
V.1) Data atribuirii contractului 8/29/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRODFOR S.R.L.
Adresa postala: STR. MIHAIL SADOVEANU, NR.18, Localitatea: Nehoiu, Cod postal: 125100, Romania, Tel.0238554020, Email: [email protected], Fax: 0238554020
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 572000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 571818.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoanele interesate pot formula cntestatie in termen de 5 zile de la emiterea actului considerat ilegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Catina
Adresa postala: com. Catina, judetul Buzau, Localitatea: Catina, Cod postal: 127145, Romania, Tel.524003, Email: [email protected], Fax: 524003, Adresa internet (URL): -
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.09.2008 18:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer