Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul de execuTie nr. 987/25.03.2011 .


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
957.515 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociarea SC Sinecon SRL ? SC Geiger Transilvania SRL, reprezentat aprin Lideul de Asociare S.C. SINECON S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 125443/11.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA LOAMNES (PRIMARIA LOAMNES)
Adresa postala: str. Principala nr.203, Localitatea: Loamnes, Cod postal: 557120, Romania, Punct(e) de contact: Maria Greavu, Tel. +40 269537101, Email: [email protected], Fax: +40 0269537179
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul de execuTie nr.987/25.03.2011 .
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Loamnes si Mandra, comuna Loamnes, jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la contractul de executie nr.987/25.03.2011 : " Prima infiintare de retea pentru distributia apei in localitatile Loamnes si Mandra, jud. Sibiu?, ?Retea de canalizare menajera si statie de epurare ? localitatile Loamnes si Mandra?, ?Modernizarestrada Moiste sat Alamor?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
957, 515.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1822 Denumirea: ACT ADITIONAL NR. 2
V.1) Data atribuirii contractului 06.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociarea SC Sinecon SRL ? SC Geiger Transilvania SRL, reprezentat aprin Lideul de Asociare S.C. SINECON S.R.L.
Adresa postala: Str. Morilor nr. 51, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550197, Romania, Tel. +40 269/22.77.60, Email: [email protected], Fax: +40 269/22.78.72
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 958990.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 957515.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 322 ?Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale?.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL SIBIU - SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-dul Victoriei Nr. 11, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550024, Romania, Tel. +40 269-217104, Email: [email protected], Fax: +40 269-217702, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Loamnes
Adresa postala: Str. Principala nr. 203, Localitatea: Loamnes, Cod postal: 557120, Romania, Tel. +40 269/537101, Email: [email protected], Fax: +40 269/537101, Adresa internet (URL): www.loamnessibiu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.06.2012 15:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer