Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr 153/10450 "Parc de recreere pentru tineri si varstnici"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
757.081 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CALIDUM CONSTRUCT SRL CLUJ NAPOCA
Anunt de atribuire numarul 94966/10.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PETRILA
Adresa postala:  STRADA REPUBLICII NR. 196, Localitatea:  Petrila, Cod postal:  335800, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAELA LANG, Tel. 0254550977, 0254550760, Email:  [email protected], Fax:  0254550977, 0254550760
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul de lucrari nr 153/10450 "Parc de recreere pentru tineri si varstnici"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Petrila, str. Parangului f.n
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari suplimentare, care nu au fost incluse in contractul initial
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212130-6 - Lucrari de constructii de parcuri de distractie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
757, 080.52RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 184/17940 Denumirea: LUCRARISUPLIMENTARE LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR.153/10450
V.1) Data atribuirii contractului 10/14/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CALIDUM CONSTRUCT SRL CLUJ NAPOCA
Adresa postala:  STR. METEOR NR 73, Localitatea:  CLUJ NAPOCA, Cod postal:  407146, Romania, Tel. 0264/410545
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 924440.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 757080.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL NATIONAL DE IMBUNATATIRE A CALITATII MEDIULUI PRIN REALIZAREA DE SPATII VERZI IN LOCALITATI
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare a contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel Alba Iulia
Adresa postala:  piata I.C. Bratianu nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
contestatia poate fi depusa in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Orasului Petrila, Serviciul Achizitii, Investitii, Proiecte si Programe de Dezvoltare, Managementul Calitatii
Adresa postala:  str. Republicii, nr. 196, oras Petrila, jud. Hunedoara, Localitatea:  Petrila, Cod postal:  335800, Romania, Tel. 0254550760, Email:  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.11.2010 09:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer