Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul initial nr. 16227 din 08.05.2013 cu obiectul "constructie cladire pentru servicii sociale, inclusiv dotarile necesare - POSDRU 96/6.2/62982


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
240.610 RON

Castigatorul Licitatiei: CONCELEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141592/07.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI)
Adresa postala: BD.GEORGE COSBUC, NR. 6-16, SECTOR 4, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040532, Romania, Punct(e) de contact: Adrian CORMOS, Tel. +40 0213360360, Email: [email protected], Fax: +40 0213360360, Adresa internet (URL): www.ps4.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul initial nr. 16227 din 08.05.2013 cu obiectul "constructie cladire pentru servicii sociale, inclusiv dotarile necesare - POSDRU 96/6.2/62982
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sectorul 4
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile suplimentare constau in: - lucrari de constructii, NCS1-rezistenta, NCS1- arhitectura;
- montaj utilaje si procurare echipamente.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45215200-9 - Constructie de cladiri pentru servicii sociale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
240, 610.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 341193
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 33899 Denumirea: Act aditional nr. 1 la contractul initial nr. 16227 din 08.05.2013
V.1) Data atribuirii contractului 23.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONCELEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Aeroportului nr. 120-130, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013594, Romania, Tel. 0040216672275, Email: [email protected], Fax: 0040214904096, Adresa internet (URL): www.concelex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240610.30 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 240610.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POSDRU /96/6.2/62982
VI.2) Alte informatii
Contractantului initial i s-a transmis Invitatia de Participare nr.368 din 09.09.2013
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.11.2013 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer