Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011 -Magistrala 5 ? Drumul Taberei ? Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei ? Universitate. - LOT L1.1 ? Statia Raul Doamnei ? PS Opera ? structura de rezistenta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
69.010.464 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA firmelor ASTALDI S.p.A. - FCC CONSTRUCCION S.A. - S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL - S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 138044/05.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: ing. Romulus Bratu, Tel. +40 0213193601/5571, In atentia: ing. Catalin Homor - Director Investitii si Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0213125149, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011 -Magistrala 5 ? Drumul Taberei ? Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei ? Universitate. - LOT L1.1 ? Statia Raul Doamnei?PS Opera ? structura de rezistenta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de deviere a retelelor edilitare aferente Magistralei 5 de Metrou Tronsonul Drumul Taberei ? Universitate, Sectiunea Raul Doamnei ?PS Opera (Hasdeu), conform cerintelor precizate in Caietul de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231000-5 - Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45231111-6-Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
69, 010, 460.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 93475
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 46 Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul nr. 10/2011-Magistrala 5?Drumul Taberei?Pantelimon. Tronsonul 1.
V.1) Data atribuirii contractului 28.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA firmelor ASTALDIS.p.A. - FCC CONSTRUCCION S.A. - S.C. DELTA ANTEPRIZA DE CONSTRUCTII SI MONTAJ 93 SRL - S.C. AB CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Italia, Roma, strada Giulio Vicenzo Bona, nr. 65-00156, Localitatea: Roma, Cod postal: 65-00156, Italy, Tel. +0039 06417661/ +0039 0641766720, Fax: +0039 06417661/ +0039 0641766720
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 75005351.49 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69010460.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 40
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura de atribuire a fost aplicata in conformitate cu prevederile art. 252, lit. j) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru atribuirea contractului initial nr. 10/14.03.2011- ?Magistrala 5. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei -Universitate. LOT L1.1 ? Statia Raul Doamnei ? PS Opera ? structura de rezistenta? a fost organizata de catre SC ?METROREX? S.A. o licitatie restransa si a fost publicat in SEAP anuntul de participare numarul 93475/27.01.2012 si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2010/S 19-027051 / 28.01.2010. Anuntul privind atribuirea contractului mai sus mentionat a fost publicat in SEAP cu numarul 106484/ 28.04.2011 si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 2011/ S 83-136201 / 29.04.2011.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a IX-a Contencios Administrativ si Fiscal din cadrul Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600/ +40 0214083700, Email: [email protected], Fax: +40 0213132815, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. METROREX S.A.
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 0213193601/5581, Email: [email protected]rorex.ro, Fax: +40 0213125149
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.07.2013 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer