Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul nr. 24376 din 23.12.2011 aferente obiectivului "Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de actiune urbana a mun. Rm. Sarat"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.098.344 RON

Castigatorul Licitatiei: STRABAG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141513/06.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala: Ramnicu Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, Localitatea: Ramnicu Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Punct(e) de contact: Burlacu Gheorghe, Tel. +40 238561946, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238561947, Adresa internet (URL): www.primariermsarat.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul nr. 24376 din 23.12.2011 aferente obiectivului "Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de actiune urbana a mun. Rm. Sarat"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Ramnicu Sarat
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
S-a intocmit prezentul Act aditional la contractul de lucrari nr. 24376 din 23.12.2011 privind executarea, finalizarea si intretinerea "Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de actiune urbana a Municipiului Rm. Sarat", cu suplimentarea valorii contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 098, 344.16RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 24376 Denumirea: Act aditional nr.1 din 04.11.2013
V.1) Data atribuirii contractului 04.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STRABAG S.R.L.
Adresa postala: Calea 13 Septembrie, nr. 90, etaj 3, camera 3.15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050726, Romania, Tel. +40 314125022, Email: [email protected], Fax: +40 314125020, Adresa internet (URL): www.strabag.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3098344.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3098344.16 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013, Axa prioritara 1, DMI 1.1
VI.2) Alte informatii
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, Comisia de evaluare a intrebat pe dl. Iorgulescu Corneliu, imputernicit al Asocierii S.C. STRABAG S.R.L. Bucuresti & S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. Patarlagele, daca este de acord cu rezilierea contractului de lucrarinr. 24376 din 23.12.2011 . Acesta a raspuns ca nu este de acord cu rezilierea contractuluide lucrari mai sus mentionat, fapt pentru care, de comun acord, partile auconvenit continuarea procedurii Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in vederea suplimentarii contractului de lucrari nr. 24376 din 23.12.2011 aferente obiectivului ?Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de actiune urbana a Municipiului Rm. Sarat?, in conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 92 din data de 31.08.2012, emisa de Autoritatea de Management Programul Operational Regional, sectiunea III, punctul 15, litera c).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU SARAT
Adresa postala: Strada Nicolae Balcescu nr.1, Ramnicu Sarat, Localitatea: Rm Sarat, Cod postal: 125300, Romania, Tel. +40 238561946, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 238561947, Adresa internet (URL): www.primariermsarat.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 10:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer