Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul nr. 32241/15.10.2011 "Reabilitarea zonei centrale a mun. Suceava prin creare de parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi. Sprijinire incinta din piloti secanti"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
148.455 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC GENERAL CONSTRUCT SRL, SC TOP DRILL CONSTRUCTION SRL si SC OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA
Anunt de atribuire numarul 110908/11.07.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala:  B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720224, Romania, Punct(e) de contact:  Luminita Chiru, Tel. 0230-212696, interior 167, Email:  [email protected], Fax:  0230-520593
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul nr. 32241/15.10.2011 "Reabilitarea zonei centrale a mun. Suceava prin creare de parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi. Sprijinire incinta din piloti secanti"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: mun. Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentarela contractul nr. 32241/15.10.2011 "Reabilitarea zonei centrale a mun. Suceava prin creare de parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi. Sprijinire incinta din piloti secanti"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262211-3 - Instalare de piloti (Rev.2)
45262340-6-Lucrari de injectare cu ciment (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
148, 454.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20137 Denumirea: Act aditional la contractul nr. 32241/15.10.2011
V.1) Data atribuirii contractului 6/14/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC GENERAL CONSTRUCT SRL, SC TOP DRILL CONSTRUCTION SRL si SC OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA
Adresa postala:  Calea Unirii, nr.102, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720018, Romania, Tel. 0230206076
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 148454.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 148454.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura initiala atribuire contract de lucrari "Reabilitarea zonei centrale a mun. Suceava prin creare de parcaje subterane, reabilitare pietonal si strazi. Sprijinire incinta din piloti secanti": licitatie deschisa, nr. anunt participare: 106767/26.08.2010; nr. anunt atribuire: 94559/03.11.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Suceava - Sectia comerciala
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 62, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720062, Romania, Tel. 0230216321, Fax:  0230524022
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala:  bdul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea:  Suceava, Cod postal:  720224, Romania, Tel. 0230212696, Fax:  0230520593, Adresa internet (URL):  www.primariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2011 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer