Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta, etapa II 185 m.PLS Bucegi PLS Pod Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.707.029 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 55485/18.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Cons. jr. Daniel Lipoviceanu, Tel.021.319.36.01/5474, In atentia: Ing. Stefan Rotaru - Director Tehnic si Investitii, Email: [email protected], Fax: 021.312.51.49, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta, etapa II 185 m.PLS Bucegi PLS Pod Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In reteaua de metrou, conform specificatiilor din sectiunea II
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta, etapa II 185 m.PLS Bucegi PLS Pod Constanta aferente obiectivului Magistrala 4. Racordul 2.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112360-6 - Lucrari de reabilitare a terenului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 707, 028.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1943 Denumirea: aditional nr. 10 la contr. nr. 77/2003 - Lucrarile reabilitare zona zona 1 Mai PLS Pod Constanta"
V.1) Data atribuirii contractului 12/19/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Dr. Iuliu Barasch nr. 4A, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel.021.320.38.39, Email: [email protected], Fax: 021.322.39.75
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5750000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5707028.72 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Precizari privind termenul de exercitare a cailor de atac: 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2009 09:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer