Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta. Magistrala 4. Racordul 2.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.050.227 RON

Castigatorul Licitatiei: ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 71684/04.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: RADU CIOBANU, Tel.021.319.36.70, Email: [email protected], Fax: 021.312.51.49, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta. Magistrala 4. Racordul 2.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la contractul nr. 77/2003 - Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta. Etapa II 185 m. PLS Bucegi PLS Pod Constanta. Magistrala 4. Racordul 2.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45000000-7-Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 050, 227.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: Act . ad. nr. 13 Denumirea: Lucrari suplimentare -Reabilitare urbana in zona 1 Mai PLS Pod Constanta. Etapa II 185 m. PLS Bu
V.1) Data atribuirii contractului 10/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR.4 BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Dr. Iuliu Barasch, Nr. 4A, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030792, Romania, Tel.021/3203839, Email: [email protected], Fax: 021/3223975, Adresa internet (URL): www.acm4.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4823000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4050227.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare in M.O. - partea a IV-a Achizitii publice nr. 105/17.06.2003Anunt de atribuire s-a inregistrat la M.O. cu nr. 24.282/02.10.2003
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei, nr. 5, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.25.77
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 110873, Romania, Tel.021.638.75.15, Email: [email protected], Fax: 021.312.51.49
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 15:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer