Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la contractul "Reabilitare termica a unor blocuri de locuit Lot 5-str.Marasesti nr.116, 11 si str.Pictor Aman nr.9" - sarpanta bl.9 str.Pictor Aman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.921.967 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIZO SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 92973/08.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala:  STR. MARASESTI NR.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  CORINA NEAGA, Tel. 0234-581849;0723683160, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0234-588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la contractul "Reabilitare termica a unor blocuri de locuit Lot 5-str.Marasesti nr.116, 11 si str.Pictor Aman nr.9" - sarpanta bl.9 str.Pictor Aman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: str. Pictor Aman bloc 9 din municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare a termica a blocului nr.9 de pe str.Pictor Aman - prin refacere sarpanta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 921, 966.97RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69025 Denumirea: LS-Reabilit.termica a unor blocuri de locuit str.Marasesti nr.116, 11 si str.Pictor Aman nr.9
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIZO SERV S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufårului, Nr 7, Bl.7, Sc.C, Ap.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600063, Romania, Tel. 0234519517, Email:  [email protected], Fax:  0234519510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 168023.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 167823.69 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoare initiala contract = 1.823.158, 75 lei fara TVA;Valoare lucrari suplimentare = 523.902, 25 lei fara TVA (A1= 19.223, 64; A2= 336.854, 92; A3= 167.823, 69);Valoare note de renuntare = 425.094, 03 lei fara TVA (A1= 41.799, 75; A2= 383.294, 28)Valoare noua contract = 1.921.966, 97 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau - Sectia Comerciala si Contencios Administrativ
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600294, Romania, Tel. 0234/514419, Email:  [email protected], Fax:  0234/525211, Adresa internet (URL):  www.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Municipiul Bacau
Adresa postala:  str. Marasesti nr.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234/581849, Fax:  0234/585757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2010 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer