Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la investitia ? Executie reabilitarea termica a blocului E3, str. M. Eninescu ?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
193.713 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GLASS COMFORT S.R.L
Anunt de atribuire numarul 125275/06.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 0233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 0233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la investitia ? Executie reabilitarea termica a blocului E3, str. M. Eninescu ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: mun. P. Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
termoizolatie pereti casa scarii, termoizolatie terasa , refacere invelitoare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45321000-3 - Lucrari de izolare termica (Rev.2)
45450000-6-Alte lucrari de finisare a constructiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
193, 713RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 18388 Denumirea: Lucrari suplimentare la investitia ? Executie reabilitarea termica a blocului E3, str. M. Eninescu?
V.1) Data atribuirii contractului 30.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GLASS COMFORTS.R.L
Adresa postala: com. Alexandru cel Bun, nr. 274, Localitatea: com. Alexandru cel Bun, Cod postal: 617505, Romania, Tel. 0233241974, Fax: 0333404449
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 193713.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 176738.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- S-a publicat pe SEAP invitatia de participare nr. 267734/01.10.2011;
- Tipul de procedura: Cerere de oferta;
- Anun? de atribuire nr. 126155/07.01.2011;
- Contractul de lucrari nr. 507/07.01.2011, a fost atribuit SC GLAS CONFORT SRL. Pre?ul contractului este 965.760 lei fara TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila - art. 286 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8, Localitatea: P. Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Fax: +40 233218991
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 13:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer