Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare la ob. Refaceri si completari in sist de canal al Mun Buc- Finalizare legatura canal colector B1 si colector Boanca


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.119.784 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Edrasis C Psallidas SA Grecia Suc Romania
Anunt de atribuire numarul 15059/02.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: BD. REGINA ELISABETA NR. 47, SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: RO 050013, Romania, Punct(e) de contact: FLORENTINA CONSTANTINESCU, Tel.021.305.55.30, Email: [email protected], Fax: 021.305.55.30, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare la ob. Refaceri si completari in sist de canal al Mun Buc- Finalizare legatura canal colector B1 si colector Boanca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari suplimentare la ob. Refaceri si completari in sist de canal al Mun Buc- Finalizare legatura canal colector B1 si colector Boanca, pentru preluarea debitelor pluviale suplimenatre
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 119, 784RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3881 Denumirea: Refaceri si completari in sist de canal al Mun Buc+ Finaliyare canal colector B1 si canal Boanca
V.1) Data atribuirii contractului 10/2/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Edrasis C Psallidas SA Grecia Suc Romania
Adresa postala: Bd. Liberatatii nr. 8, bl. 155, scara 1, etaj 5, ap. 15, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040128, Romania, Tel.0213118365, Fax: 0213118366
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2120580.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2119784.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiiilo
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.40213104641, Email: [email protected], Fax: 40213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatia poate fi depusa in toate fazele procedurii in cel mult 10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Bucuresti - Directia de achizitii Concesionari si Contracte
Adresa postala: Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cam. 136, etaj. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050013, Romania, Tel.40213055530, Email: [email protected], Fax: 40213055530, Adresa internet (URL): www.pmb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.11.2007 17:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer