Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul corp C


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
88.333 RON

Castigatorul Licitatiei: CONSIZO SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99858/17.01.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Adresa postala:  Calea Marasesti nr.157, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600115, Romania, Punct(e) de contact:  Dan Rusei, Tel. 0234542411, Email:  [email protected], Fax:  0234545753, Adresa internet (URL):  www.ub.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant public
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul corp C
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, Str. Spiru Haret nr. 8, corp C
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la obiectivul corp C
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
88, 333.46RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20903 Denumirea: Act aditional nr 1 - Lucrari suplimentare la obiectivul corp C
V.1) Data atribuirii contractului 12/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONSIZO SERV S.R.L.
Adresa postala:  Str. Nufårului, Nr 7, Bl.7, Sc.C, Ap.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600063, Romania, Tel. 0234519517, Email:  [email protected], Fax:  0234519510
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88333.46 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nr. anunt de participare 99734/07.05.2010 si nr. anunt de atribuire 88119/23.07.2010
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL BACAU
Adresa postala:  STRADA CUZA VODA NR 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0234513300, Fax:  0234514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau
Adresa postala:  Calea Marasesti nr. 157, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600115, Romania, Tel. 0234542411, Email:  [email protected], Fax:  0234545753, Adresa internet (URL):  www.ub.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2011 18:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer