Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii ?Modernizare Calea Moinesti? cod SMIS 23666


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
760.743 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia SC Conextrust SA Bacau ? SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL sat Cotu Ciorii, com. C.A. Rosetti, jud. Buzau ? SC Amici SA Bacau ? SC Servrut Construct SRL com.Racaciuni, jud.Bacau, reprezentata prin SC Conextrust SA Bacau ? lider asoc
Anunt de atribuire numarul 142550/09.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala: STR. MARASESTI NR.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NEAGA, Tel. +40 234581849, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii ?Modernizare Calea Moinesti? cod SMIS 23666
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Calea Moinesti, mun.Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- inlocuire 5 grinzi;
- construire a unui zid de protectie a cailor ferate;
- reparatii la grinzile existente- reconfigurare zid de sprijin;
- camasuire stalpi existenti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221111-3 - Lucrari de constructii de poduri rutiere (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
760, 743.05RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
Referinte cu privire la procedura initiala: 133791
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S161-265540din24.08.2011
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S50-081420din13.03.2012
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2012/S241-395697din14.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 69499 Denumirea: Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii ?Modernizare Calea Moinesti? cod SMIS 23666
V.1) Data atribuirii contractului 05.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia SC Conextrust SA Bacau ? SC Constructii Feroviare Drumuri si Poduri SRL sat Cotu Ciorii, com. C.A. Rosetti, jud. Buzau ? SC Amici SA Bacau ? SC Servrut Construct SRL com.Racaciuni, jud.Bacau, reprezentata prin SC Conextrust SA Bacau ? lider asociatie
Adresa postala: str.I.S.Sturza nr.78, Localitatea: mun.Bacau, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 234576702, Fax: +40 234515831
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 938640.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 760743.05 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor, subdomeniul: Poli urbani de crestere, Domeniul de interventie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub domeniul: Poli de Dezvoltare Urbana
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii
Adresa postala: str. Marasesti nr.6, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600017, Romania, Tel. +40 234581849, Fax: +40 234588757, Adresa internet (URL): www.primariabacau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.12.2013 12:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer