Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul ''MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA PODARI, judetul Dolj"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
108.040 RON

Castigatorul Licitatiei: DOMARCONS S.A.
Anunt de atribuire numarul 131608/11.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA PODARI (PRIMARIA PODARI)
Adresa postala: COMUNA PODARI, Localitatea: Podari, Cod postal: 207465, Romania, Punct(e) de contact: CONSTANTIN GHEORGHITA, Tel. +40 251339155, Email: [email protected], Fax: +40 251339155
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul ''MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA PODARI, judetul Dolj"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Podari, Judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului de lucrarice urmeaza a fi atribuit , consta in executarea de lucrari suplimentare pentru obiectivul''Modernizare drumuri locale in comuna Podari, judetul Dolj".Pentru finalizarea, receptionarea si asigurarea starii de viabilitate a obiectivului de mai sus sunt necesare executarea de lucrari suplimentare.Astfel datorita construirii de anexe gospodaresti , dupa luna aprilie 2012, sunt necesare suplimentari ale cantitailor de balast pentru acostamente, strat de baza AB2, strat de macadam ordinar.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
108, 039.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4464 Denumirea: Lucrari suplimentare la obiectivul "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA PODARI, JUDETUL DOLJ''
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOMARCONS S.A.
Adresa postala: Str. Drumul Industriilor, nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200520, Romania, Tel. 0722629410, Email: [email protected], Fax: 0251482731
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 108962.02 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108039.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2012 09:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer