Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la obiectivul ,,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000''


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.857.588 RON

Castigatorul Licitatiei: TEL DRUM S.A.
Anunt de atribuire numarul 109656/29.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL TELEORMAN
Adresa postala:  str.Dunarii, nr.178, mun.Alexandria, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140047, Romania, Punct(e) de contact:  VICTORITA PASCUTU, Tel. 0247/421132, Fax:  0247/421132, Adresa internet (URL):  www.cjteleorman.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la obiectivul , ,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000''
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare la obiectivul , ,Reabilitare DJ 506, Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000''
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 857, 588.19RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5135 Denumirea: Lucrari suplimentare la obiectivul , ,Reabilitare DJ506 Cervenia-Vitanesti-Babaita, km 17+400-58+000''
V.1) Data atribuirii contractului 5/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEL DRUM S.A.
Adresa postala:  Str.Libertatii nr.458 bis, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140102, Romania, Tel. 0247316976, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0247316977
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4857588.19 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat din fonduri structurale europene-POR 2007-2013, Axa Prioritara 2, , ,Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale'', Domeniul major de interventie 2.1., ,Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane-inclusiv constructia/reabilitarea soselelor de centura''.
VI.2) Alte informatii
Informatii procedura initiala: numar anunt de participare in SEAP: 98049/16.04.2010, in JOUE: 2010/S 75-111776/17.04.2010, numar anunt de atribuire in SEAP: 89141/12.08.2010, in JOUE: 2010/S 156-240366/13.08.2010, valoare contract initial: 59.177.791, 19 lei inclusiv TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman
Adresa postala:  str.Ion Creanga, nr.53, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140042, Romania, Tel. 0247406016, Email:  [email protected], Fax:  0247317322
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic si contencios
Adresa postala:  Consiliul Judetean Teleorman, str.Dunarii, nr.178, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140047, Romania, Tel. 0247/311201, int.399
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2011 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer