Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare la ,,Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile "


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
161.257 EUR

Castigatorul Licitatiei: PRO ACVA INSTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79143/01.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL FAUREI
Adresa postala: STRADA REPUBLICII, NR. 38, Localitatea: Faurei, Cod postal: 815100, Romania, Punct(e) de contact: STANCESCU VIRGINIA, Tel.0239661424, Email: [email protected], Fax: 0239661424
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare la , ,Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Faurei
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectulactului aditional(contract) 703/29.01.2010 : Realizarea de lucrari suplimentare conexe contractului, ,Reabilitarearetelei de apa potabila in orasul Faurei"(anunt de participare 81217/29.06.2009).Situatia se incadreaza la art. 122 lit.i) din OUG34/2006.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233222-1-Lucrari de pavare si de asfaltare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
161, 257.3EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 703 Denumirea: Lucrari suplimentare la Reabilitarea retelei de distributie a apei potabile
V.1) Data atribuirii contractului 1/29/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO ACVA INSTAL S.R.L.
Adresa postala: str. Calea Galati, bl.9, sc. 4, et. 4, ap. 77, Localitatea: Braila, Cod postal: 810148, Romania, Tel.0239611245, Email: [email protected], Fax: 0239611245
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161257.30 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 694, 164.35 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Phare CES 2006 RO 2006/018-147.04.01.49. Sprijinirea serviciului public in sectoare prioritare de mediu
VI.2) Alte informatii
Actul aditional a fost intocmit respectind prevederile art.122 lit.i) din OUG 34/2006 si se constituie caanexa a contractului, ,Reabilitarea retelei de apa potabila in orasul Faurei" atribuit prin publicarea anuntului de participare nr.81217/29.06.2009.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Galati
Adresa postala: Str. Brailei 153 , ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Faurei
Adresa postala: Republicii 38, Localitatea: Faurei, Cod postal: 815100, Romania, Tel.0239661424, Fax: 0239661424
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.03.2010 09:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer