Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare necesare indeplinirii Contractului de lucrari nr. A-1103/23.05.2012, avand ca obiect "Cos de fum la centrala termica in cazarma 568 Iasi" (conform detaliilor inscrise la punctul II.1.4. din prezentul anunt)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
188.853 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130173/31.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02543 IASI
Adresa postala: Aeroportului, Nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700384, Romania, Punct(e) de contact: Rascanu Razvan, Tel. +40 0232273416, Email: [email protected], Fax: +40 0232273416
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare necesare indeplinirii Contractului de lucrari nr. A-1103/23.05.2012, avand ca obiect "Cos de fum la centrala termica in cazarma 568 Iasi" (conform detaliilor inscrise la punctul II.1.4. din prezentul anunt)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cazarma 568 Iasi, localitatea Iasi, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Actul aditional presupune lucrari suplimentare care nu au fost cuprinse in proiectul tehnic initial dar care au devinit absolut necesare indeplinirii Contractului de lucrari nr. A-1103/23.05.2012, modificat prin actul aditional nr. A-1884/12.10.2012 avand ca obiect ?Cos de fum la centrala termica in cazarma 568 Iasi?, conform prevederilor art. 122 lit. i) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
188, 852.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A-1810
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A-1103 Denumirea: COS DE FUM LA CENTRALA TERMICA IN CAZARMA 568 IASI
V.1) Data atribuirii contractului 23.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-MAT-CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: str.POPORULUI, nr.76, Localitatea: Constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel. 0241/552676;0724/343979, Email: [email protected], Fax: 0241/520413
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 205655.75 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 188852.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorul economic de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Strada STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 30081, Romania, Tel. +40 0213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.M.02543 IASI - BIROU JURIDIC
Adresa postala: Str. Aeroportului, nr. 2, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700384, Romania, Tel. +40 0232273416, Email: [email protected], Fax: +40 0232273416
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2012 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer