Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare obiectiv : Bloc locuinte str. Bailor nr. 22


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
560.838 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PROTECTCHIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 86962/06.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORAS BAILE OLANESTI
Adresa postala:  STR. 1 DECEMBRIE, NR.1 , BAILE OLANESTI, Localitatea:  Baile Olanesti, Cod postal:  245300, Romania, Punct(e) de contact:  CONSTANTIN ZDARCEA, Tel. 0250/775099, Email:  [email protected], Fax:  0250/775099
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare obiectiv : Bloc locuinte str. Bailor nr. 22
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Locuinte sociale - str. Bailor, nr. 22, oras Baile Olanesti
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari cuprinse in Dispozitia de santier nr. 1/25.02.2010 : construirea unui zid perimetral din piloti forati incastrati in marna; perna de balast armata la baza cu o geogrila si un geotextil; perimetral pernei de balast se va realiza un dren permanent pentru scaderea nivelului apei; constructia se va funda pe radier armat format din doua platforme decalate pe orizontala; grinda de coronament si spraituri de teava metalica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45211341-1 - Lucrari de constructii de apartamente (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
560, 838RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7737/17.08.2009 Denumirea: Act Aditional nr. 3 - Lucrari suplimentare - Bloc locuinte str. Bailor nr. 22
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PROTECTCHIM S.R.L.
Adresa postala:  str. Uzinei, nr. 1, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240050, Romania, Tel. 0250.736.781, Email:  [email protected], Fax:  0250.736.378, Adresa internet (URL):  www.protectchim.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 564878.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 560838.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.07.2010 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer