Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare pentru executia investitiei ?Executie reabilitare termica bloc V1, str. Orhei, nr. 3?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
121.669 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea S.C. AXA IMEX S.R.L. ? S.C. PRO INVEST S.R.L., S.C. AXA IMEX S.R.L. ? liderul asocierii
Anunt de atribuire numarul 122256/07.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Piatra Neamt
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 8, Piatra Neamt, jud.. Neamt, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: RO-610101, Romania, Punct(e) de contact: Neculai Munteanu, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 233215374, Adresa internet (URL): http: //www.primariapn.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare pentru executia investitiei ?Executie reabilitare termica bloc V1, str. Orhei, nr. 3?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Piatra Neamt, str. Orhei, bloc V1
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
NCS : Lucrari ce urmeaza a fi executate : - termoizolatie la soclu cu polistiren extrudat de 8 cm. grosime, protejat de o sapa slab armata ;
- termoizolatia terasei cu polistiren extrudat de 10 cm. grosime , protejat cu o sapa de 5 cm. grosime, armata cu plasa sudata de 4x100x100;
- la solicitarea locatarilor de la etajul III cu balcoane tip logii, tamplaria din PVC se va monta la fata exterioara a jardinierei, de unde rezulta necesitatea montarii unor copertine din panouri termoizolante;
- canturile vizibile de la panourile termoizolante ale copertinelor de la balcoane se vor proteja prin vopsirea acestora in culoare maro;
- la elementele de fatada ce nu se termoizoleaza, se vor executa lucrari de reparatii la tencuieli ;
- la balcoane se vor monta pervazuri de scurgere, respectiv glafuri din tabla zincata la parapetii teraselor si a aticelor.Valoarea lucrarilor suplimentare este de 121.669, 39 lei fara TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
121, 669.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6825 Denumirea: Lucrari suplimentare pentru executia investitiei ?Executie reabilitare termica bloc V1, str. Orhei,
V.1) Data atribuirii contractului 27.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea S.C. AXA IMEXS.R.L. ? S.C. PRO INVESTS.R.L., S.C. AXA IMEX S.R.L. ? liderul asocierii
Adresa postala: Str. Dimitrie Leonida, Nr.44, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610179, Romania, Tel. +040 233221251, Fax: +040 233221251
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 121669.39 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 121669.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prin invitatia de participare nr. 267.142/27.09.2010 s-a demarat procedura de cerere de oferta, in urma careia, Municipiul Piatra Neamt a incheiat cu Asocierea S.C. AXA IMEXS.R.L. ? S.C. PRO INVESTS.R.L.contractul de lucrari nr. 45.647/15.11.2010 pentru executia lucrarii ?Reabilitare termica bloc V1, str. Orhei, nr. 3, Piatra Neamt?, la pretul de 950.279 lei fara TVA .S-au incheiat actele aditionale nr. 8.029/28.02.2011 , nr. 23.087/07.06.2011 ?i nr. 27.321/13.07.2011, dar care nu au implicat modificari valorice. S-a publicat anuntul de atribuire nr. 126.164/07.01.2011.Valoarea lucrarilor suplimentare este de 121.669, 39 lei fara TVA ( 12, 8 % ).NR : Lucrarile la care se renunta au valoarea de 217.093, 09 lei fara TVA si cuprind urmatoarele : - Termoizolatie pereti exteriori;Termoizolatie terasa : s-a renuntat la desfacerea izolatiei hidrofuge vechi si termoizolatie partial ( 1.041 mp. );Termoizolatie pereti casa scarii ;
- Termoizolatie pereti rost interior;Inlocuire tamplarie exterioara ;Trotuar .NR = 217.093, 09 lei fara TVA ; NCSnegociat = 121.669, 39 lei fara TVA, deoarece NR?NCS, rezulta o diminuare a valorii contractului cu NR-NCS = 95.424, 51 lei fara TVA.Valoarea contractul de lucrari nr. 45.647/15.11.2010 pentru executia lucrarii ?Reabilitare termica bloc V1, str. Orhei, nr. 3, Piatra Neamt?, se diminueaza astfel : Vc = Vci + NCS ? NR = 950.279 + 121.669, 39 - 217.093, 09 = 854.855, 3 lei fara TVAAceste lucrari pot fi executate numai de constructorul ini?ial deoarece lucrarile dejà executate si lucrarile ce urmeaza a fi executate nu pot fi separate, datorita tehnologiei de execu?ie impuse ?i pentru realizarea in final a unei executii unitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16 , ,Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Neamt
Adresa postala: B-ul Republicii, nr. 16, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233235655, Email: [email protected], Fax: +40 233235655
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
sunt aplicabile prevederile din Codul de Procedura Civila - art. 286 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Piatra Neamt
Adresa postala: str. Stefan cel Mare , nr. 6 - 8, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610101, Romania, Tel. +40 233218991, Email: [email protected], Fax: +40 233215374
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 09:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer