Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare pentru ,,Infiintare retea de canalizare, reabilitare drum, extindere retea alimentare cu apa, modernizare camin cultural si infiintare centru de zi pentru copii ''tip after-school'' in comuna Mociu, judetul Cluj??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
180 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC Doralex Com SRL (lider) ? SC SCA.MO.TER SRL
Anunt de atribuire numarul 139388/21.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA MOCIU (PRIMARIA MOCIU)
Adresa postala: Mociu nr.26, Localitatea: Mociu, Cod postal: 407420, Romania, Punct(e) de contact: Eugenia Ichim, Tel. +40 264235235, Email: [email protected], Fax: +40 264235235
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare pentru , ,Infiintare retea de canalizare, reabilitare drum, extindere retea alimentare cu apa, modernizare camin cultural si infiintare centru de zi pentru copii ''tip after-school'' in comuna Mociu, judetul Cluj??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Mociu, jud. Cluj
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Avand in vedere prevederile autorizatiei nr.4162/22.08.2012, emise de catre DRDP Cluj ?Napoca privind amplasarea retelei de canalizare pe traseul drumului national DN 16 in afara amprizei drumului (in proiectul tehnic aceasta trebuia sa fie amplasata in acostament), cat si faptul ca noul amplasament se suprapune cu rigola de scurgere a apelor pluviale cat si faptul ca dupa desfacerea rigolei de scurgere din dale prefabricate sau placi de beton turnate cu rosturi se dispunene renuntarea la executieia caminelor de canalizare din polietilena si inlocuirea acestora cu camine din beton iar ultimul element in care se va monta si capacul din fonta sa fie conic pentru a constitui corp comun cu panta rigolei de scurgere care se va reface la forma initiala (triunghiulara). Capacul de canalizare care se va monolitiza in beton. De asemenea pe portiunea cuprinsa intre nr.de casa 114 (sediu notar public) si nr. de casa 87, in dreptul drumului spre statia de epurare se va scoate pe o portiune de 636 metri liniari si reteaua de canalizare veche care a deservit blocurile de locuinte si vechiul spital din localitate, iar reteaua de canalizare noua urmand sa fie amplasata pe amplasamentul acesteia in zonele in care aceste trasee se suprapun.Avand in vedere autorizatia nr.50/18.09.2012 , emisa de catre RAADPP Cluj ?Napoca privind amplasarea conductei de canalizare inafara amprizei drumului comunal cat si faptul ca de la intocmirea studiului de fezabilitate si pana la intocmirea proiectului de canalizare aferent proiectului integrat 322 drumul comunal a fost reabilitat de catre Consiliul Judetean in acest moment fiind in garantie si neputandu-se amplasa conducta de canalizare in acostament solutia pentru executarea retelei ramanand a fi executia acesteia pe amplasamentul conductei de alimentare de apa se dispune scoaterea conductei de apa , dupa care se va esecuta reteaua de canalizare la adancimea din proiect iar conducta de apa se va reamplasa lateral dreapta-stanga ( in functie de teren) deplasat lateral la 50 cm de conducta de canalizare. De asemenea caminele de canalizare se vor inlocui cu camine din beton cu ultima piesa de tip , ,con?? in care se va amplasa capacul de canalizare care se va monolitiza in beton.Se va reface reteaua de alimentare cu apa si bransamentele la proprietati la forma initiala.referitor la Cap. II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor din prezentul anunt de atribuire, valoarea reala a acestuia este de -180.01 lei, dar programul SEAP nu permite valori negative.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232440-8 - Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
180.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4592 Denumirea: Lucrari suplimentare pentru , ,Infiintare retea ... in comuna Mociu, judetul Cluj??
V.1) Data atribuirii contractului 21.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC Doralex Com SRL (lider) ? SC SCA.MO.TER SRL
Adresa postala: str. Maramure?ului nr. 151/A, bl. 151/A, et. 5, birou administra?ie, biroul nr. 2, jud. Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400258, Romania, Tel. 0364.116.146, Fax: 0364.116.146
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 180.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 180.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2013 16:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer