Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare pentru ,,Modernizare Iluminat public, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
87.588 RON

Castigatorul Licitatiei: ELIPSA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82802/30.04.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PUCIOASA
Adresa postala: Pucioasa, str. Fantanelor, nr.7, Localitatea: Pucioasa, Cod postal: 135400, Romania, Punct(e) de contact: Mihail Hosszu, Tel.0245232277, Email: [email protected], Fax: 0245760484
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare pentru , ,Modernizare Iluminat public, orasul Pucioasa, Judetul Dambovita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: orasul Pucioasa
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare pentru modernizarea iluminatului public din orasul Pucioasa, judetul Dambovita, lucrari ce implica achizitionarea a 300 buc. corpuri de iluminat stradal, demontarea celor existente +montaj, 300 buc. bratari+carje.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45316110-9 - Instalare de echipament de iluminare stradala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
87, 588RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7050 Denumirea: Lucrari suplimentare , ,Modernizare iluminat public orasul Pucioasa, Judetul Dambovita"
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELIPSA S.R.L.
Adresa postala: Str.Fluturilor, Bl.28, Ap.58, Localitatea: Targoviste, Cod postal: 131131, Romania, Tel.0722295144, Email: [email protected], Fax: 0245/215813
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 87588.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.04.2010 11:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer