Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii ?Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Vaii ? Muereasca - Manastirea Frasinei, km. 2+500 localitatea Muereasca, judetul Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
94.710 RON

Castigatorul Licitatiei: CHIMPROMET S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 128595/13.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VALCEA (CONSILIUL JUDETEAN VALCEA)
Adresa postala: RM.VALCEA, STR.GENERAL PRAPORGESCU NR. 1-T, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: VICTOR DEACONESCU, Tel. +40 250732901/103, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www.cjvalcea.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii ?Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura Vaii ? Muereasca - Manastirea Frasinei, km. 2+500 localitatea Muereasca, judetul Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Valcea, localitatea Muereasca, judetul Valcea, pe drumul judetean 658 Gura Vaii ? Muereasca - Manastirea Frasinei
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului il reprezinta asigurarea unei infrastructuri de transport regionale si locale moderne si durabile, precum si a tuturor celorlalte conditii privind dezvoltarea sistematica a economiei si imbunatatirea calitatii vietii.Drumul judetean 658 Gura Vai - Muereasca - Manastirea Frasinei face legatura intre DN 7(E81) si satele Gura Vaii si Muereasca, precum si cu Manastirea Frasinei, fiind singura legatura cu aceasta manastire, neexistand alta varianta de circulatie.In perioada de timp intre elaborarea proiectul tehnic si inceperea executiei lucrarilor de consolidare, in zona podului au fost executate, beneficiar fiindAdministratia Bazinala de Ape Olt, lucrari hidrotehnice de amenajare a cursului Vaii Muereasca, care fac imposibila realizarea platformei de postintindere pentru cele 4 grinzi posttensionate, motiv pentru care proiectantul a emis DISPOZITIA DE SANTIER NR. 1/19.03.2012 prin care s-au stabilit solutiile tehnice care sa inlocuiasca aceste grinzi ce nu se pot realiza, cu alteleadaptate la noile conditii si carepot fi realizate, solutii insusite debeneficiar, constructor, proiectant, diriginte de santier si verificate de verificator atestat.Totodata, proiectantul a intocmit si antemasuratorile cu incadrarea in articolele de deviz si listele de cantitati pentru toate lucrarile suplimentare determinate de aceasta modificare si pentru cele la care se renunta.Prin dispozitia de santier nr. 1/19.03.2012proiectantul adispus cadatorita noii configuratii a terenului, se renunta la cele 4 grinzi post tensionate si se vor inlocui cu 8 grinzi precomprimate cu L = 24 m. Lungimea grinzilor precomprimate este impusa de configuratia traseului drumului judetean 658, care prezinta curbe cu raze mici, ceea ce impiedica transportul unor grinzi mai lungi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221100-3 - Lucrari de constructii pentru poduri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
94, 709.82RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
III.A.20
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10799 / 678 Denumirea: Lucrari suplimentare pentru obiectivul de investitii ?Consolidare pod din beton armat pe DJ 658 Gura
V.1) Data atribuirii contractului 10.09.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CHIMPROMET S.R.L.
Adresa postala: Str.Noua, Nr.9, Cheia, Localitatea: Olanesti, Cod postal: 1000, Romania, Tel. 0250777748, Email: [email protected], Fax: 0250730862
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 95000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 94709.82 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, numarul 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
Adresa postala: strada General Praporgescu nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel. +40 250732901, Email: [email protected], Fax: +40 250735617, Adresa internet (URL): www. cjvalcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2012 12:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer