Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - lucrari suplimentare pentru proiectul ?reabilitarea Centrului istoric al municipiului Braila - Lot 1?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
93.750 RON

Castigatorul Licitatiei: CONFORT 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 94827/08.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala:  P-ta Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Punct(e) de contact:  Comp Ach Publice cam 132, Tel. 0239.619.600 int 249, In atentia:  Moisiu Nicolae, Email:  [email protected], Fax:  0239.619.044, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
lucrari suplimentare pentru proiectul ?reabilitarea Centrului istoric al municipiului Braila - Lot 1?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Muzeul Brailei este amplasat in Piata Traian colt cu Calea Galati, Centrul Cultural ?Nica Petre? pe strada Belvedere nr.1, Casa Memoriala ?Panait Istrati? si Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei sunt amplasate in Gradina Publica
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare sunt consemnate in dispozitiile de santier si lista lucrarilor comasate parti integrante ale Caietului de sarcini. Muzeul Brailei este amplasat in Piata Traian colt cu Calea Galati, Centrul Cultural ?Nica Petre? pe strada Belvedere nr.1, Casa Memoriala ?Panait Istrati? si Sectia de Etnografie a Muzeului Brailei sunt amplasate in Gradina Publica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212313-3 - Lucrari de constructii de muzee (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
93, 749.84RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 240 Denumirea: lucrari suplimentare pentru proiectul ?reabilitarea Centrului istoric al municipiului Braila - Lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 10/8/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONFORT 2000 S.R.L.
Adresa postala:  STR. COJOCARI, NR. 12 BIS, BL. B4, PARTER, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810001, Romania, Tel. 0239-612216, Email:  [email protected], Fax:  0239-612216
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 93749.84 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 93749.84 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Lucrarile suplimentare intrunesc conditiile prevazute de art.122, litera i) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv: - valoarea cumulata a lucrarilor suplimentare este mai mica de 20% din valoarea contractului initial nr.109/2008, - conform referatului de specialitate intocmit de Directia Tehnica a Directiei Strategii, Integrare Europeana, Relatii Internationale, lucrarile suplimentare nu pot fi din punct de vedere tehnic, separate de contractul initial.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL BRAILA
Adresa postala:  Calea Calarasilor nr. 47, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810017, Romania, Tel. 0239613370, Email:  [email protected], Fax:  0239612608
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila - Compartimentul Juridic
Adresa postala:  Piata Independentei nr.1, Localitatea:  Braila, Cod postal:  810210, Romania, Tel. 0239619600 int 223, Fax:  0239/619809, Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.11.2010 12:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer