Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Lucrari suplimentare privind continuarea si finalizarea contractului - Lucrari executie drum judetean DJ 544 URZICA Stefan cel Mare in cadrul proiectului ?Rehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ? Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
296.435 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TEL DRUM S.A.
Anunt de atribuire numarul 141896/18.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: SIMILICA BALDIN, Tel. +40 0249431080, Email: [email protected], Fax: +40 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Lucrari suplimentare privind continuarea si finalizarea contractului - Lucrari executie drum judetean DJ 544 URZICA Stefan cel Mare in cadrul proiectului ?Rehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ? Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare, Olt County, cod MIS- ETC 548?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: DJ544 km 23+900-24+800
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Lucrari suplimentare privind continuarea si finalizarea contractului - Lucrari executie drum judetean DJ 544 URZICA Stefan cel Mare in cadrul proiectului ?Rehabilitation of the Road III-3004 Trastenik ? Orehovitza-Road III 137 and Modernization of DJ 544 Urzica Stefan cel Mare, Olt County, cod MIS- ETC 548?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
296, 434.91RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 133 Denumirea: Lucrari suplimentare privind continuarea si finalizarea contractului - Lucrari executie drum judetea
V.1) Data atribuirii contractului 25.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TEL DRUM S.A.
Adresa postala: str. Libertatii, nr. 458 bis , loc. Alexandria, jud. Teleorman, Localitatea: Alexandria, Cod postal: 140102, Romania, Tel. +40 0247316976
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 410925.09 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 296434.91 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): : Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013: FEDR - 84, 46 % Bugetul Consiliului Judetean Olt ? 2, 54 % Bugetul national ? 13 %
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Slatina, jud.Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 140065, Romania, Tel. +40 0249431080
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 10:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer