Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare privind obiectivul privind obiectivul ?Amenajare interioara sala spectacole Teatrul Excelsior, din Str. Academiei, nr. 28-30, Sector1- Bucuresti? la ctrl nr. 427/28.12.2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
632.033 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. SCIT IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 113722/23.08.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala:  SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA MINCU, Tel. 021.305.55.30, Email:  [email protected], Fax:  021.305.55.87, Adresa internet (URL):  www.pmb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare privind obiectivul privind obiectivul ?Amenajare interioara sala spectacole Teatrul Excelsior, din Str. Academiei, nr. 28-30, Sector1- Bucuresti? la ctrl nr. 427/28.12.2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Bucuresti- Teatrul Excelsior, Str. Academiei, nr.28-30, Sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare privind obiectivul privind obiectivul ?Amenajare interioara sala spectacole Teatrul Excelsior, din Str. Academiei, nr. 28-30, Sector1- Bucuresti? la ctrl nr. 427/28.12.2010
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45210000-2 - Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
632, 032.55RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 496 Denumirea: Lucrari suplimentare la contractul nr. 427/28.12.2010- Teatrul Excelsior
V.1) Data atribuirii contractului 7/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. SCIT IMPEX S.R.L.
Adresa postala:  Str. Ialomicioarei, nr.29B, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011277, Romania, Tel. 0212225250, Fax:  0212225250
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 635208.55 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 632032.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Anunt de participare nr. 110895/05.11.2010, anunt de atribuire contract 427/28.12.2010 nr. 98727/03.01.2011, valoare contract initial incheiat 3.178.755, 22 Lei
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a- VI- a Comerciala
Adresa postala:  Tribunalul Bucuresti Sectia a- VI- a ComercialaBulevardul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030823, Romania, Tel. 021 4083600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala:  -, Localitatea:  -, Cod postal:  -, Romania, Tel. -, Fax:  -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridic
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 291-293, sector 6, et 13, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  060042, Romania, Tel. 021 305 55 00
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.08.2011 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer