Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Lucrari suplimentare proiectare si executie trotuare cartier Dacia Husi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
116.162 RON

Castigatorul Licitatiei: GIRONAP PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 53264/20.01.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL HUSI (PRIMARIA)
Adresa postala: STRADA 1 DECEMBRIE 9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Punct(e) de contact: EMANOEL DUMASCU, Tel.0235480009, Email: [email protected], Fax: 0235480126, Adresa internet (URL): www.primariahusi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Lucrari suplimentare proiectare si executie trotuare cartier Dacia Husi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: cartier Dacia Husi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari suplimentare proiectare si executie trotuare cartier Dacia Husi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233161-5 - Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
116, 162.15RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 32635 Denumirea: Lucrari suplimentare proiectare si executie trotuare cartier Dacia
V.1) Data atribuirii contractului 12/23/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GIRONAP PROD S.R.L.
Adresa postala: Str.Anghel Saligny nr.6, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601159, Romania, Tel.0234310515, Email: [email protected], Fax: 0334814662
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 116162.15 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 116162.15 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: strada Anastasie Panu, nr 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232255907, Email: [email protected], Fax: 0232255907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Primariei Husi
Adresa postala: strada 1 Decembrie, nr9, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel.0235480009, Fax: 0235480126
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2009 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer